Exactwatjezoekt.nl gelanceerd

Vanaf nu kunnen scholieren alle informatie over bèta en techniek op één online plek vinden. Of het nu gaat om studievoorlichting, oriëntatie op het werkveld of hulp bij het leren, exactwatjezoekt.nl biedt de jeugd informatie in de vorm van filmpjes, studiekeuzetesten, tips en nog veel meer. Scholieren worden zo geholpen om betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor hun toekomst.

DAS werkt sinds 2007 samen met Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) om leerlingen te interesseren voor en informeren over opleidingen in het Domein Applied Science. De activiteiten hebben vorm gekregen in de PROEF!-campagne, bestaande uit verschillende middelen voor onderbouw en bovenbouw in het voortgezet onderwijs.

De afgelopen jaren hebben DAS en C3 de koers verlegd naar een voornamelijk digitale campagne in het teken van de juiste student op de juiste plek. De studiekeuze-app Prapp! ondersteunt leerlingen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. Er werd gewerkt aan de zichtbaarheid en bekendheid van de PROEF!-campagne en Prapp! om het gebruik ervan te vergroten. Er was behoefte aan een platform waar scholieren alle informatie over bèta en techniek kunnen vinden. Daarom heeft C3 exactwatjezoekt.nl ontwikkeld, waar de PROEF!-campagne en Prapp! beiden een plek hebben gekregen. In het eerste jaar verwacht C3 150.000 bezoekers op de website.