DAS-opleidingen klaar voor de toekomst!?

Voor het eerst in drie jaar konden medewerkers van de DAS-opleidingen op donderdag 31 maart elkaar weer ontmoeten en kennis uitwisselen op de DAS Conferentie. Na een bewogen tijd keken we vooruit naar de toekomst. De maatschappij verandert en ook de arbeidsmarkt is flink in beweging. Zijn we klaar voor de toekomst?

DAS-opleidingen klaar voor de toekomst!?Panelleden Onno de Vreede, Jessica Zweers en Pedro Hermkens (vlnr) en dagvoorzitter Patrick Cramers (l)

Na een intrigerende keynote van Patrick van der Duin (Stichting Toekomstbeeld der Techniek) over verschillende scenario’s voor de ontwikkelingen in de maatschappij, en twee rondes met leerzame en interessante parallelsessies, sloegen we een brug van de maatschappelijke ontwikkelingen naar ons onderwijs en onderzoek.

Dagvoorzitters Carine Joosse (Hanzehogeschool Groningen) en Patrick Cramers (Hogeschool Utrecht) gingen in gesprek met de deelnemers en een panel dat werkveld, onderwijs en onderzoek vertegenwoordigde. Panellid Onno de Vreede (Topsector Chemie) nam ons mee in de transitie van chemische bedrijven van een fossiele economie naar een circulaire economie en van manuele procesbeheersing naar vergaande procesautomatisering. De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen om het automatiseringsproces te versnellen. Dit vraagt naast een goede basis in de chemie ook in toenemende mate kennis van ICT-processen en data-analyse. Dit sluit aan bij het beeld van de deelnemers in de zaal over de Applied Science-professional van de toekomst: deze besteedt ongeveer net zoveel tijd achter de computer als op het lab.

Generalisten of specialisten?

Moeten we de studenten dan steeds meer als generalist opleiden die een veelheid aan disciplines beheerst? Volgens Jessica Zweers, docent bij BML aan de Hanzehogeschool en Landelijk Docent van het Jaar 2021, blijft het van belang de studenten een goede specialistische opleiding te bieden, en ze tegelijk voor te bereiden op het samenwerken met professionals met andere expertise. Pedro Hermkens, lector Drug Discovery aan de HAN en vice-voorzitter van het Lectorenplatform Applied Science, beaamde dat bedrijven blijven benadrukken dat het van belang is dat de basis die we studenten meegeven op orde is.

Volgens de deelnemers in de zaal blijf de professional van de toekomst voor het grootste deel een onderzoeker/ontwikkelaar en zijn andere rollen, zoals adviseur, projectleider of coördinator van kleiner belang. In dat licht blijft het noodzakelijk om samen te werken met het werkveld aan onderzoek en innovatie. Deelnemers zien met name het belang van de transitie van voorbeelden uit het onderzoek naar het onderwijs. Onno de Vreede ging een stap verder en stelde dat samen leren, werken en innoveren in learning communities dé werkwijze van de (nabije) toekomst is, waarbij het (bij)scholen van professionals en de innovaties in het werkveld hand in hand gaan.

Net geen acht

Zowel aan het begin als aan het eind van de dag vroegen Carine en Patrick de deelnemers hoe zij de toekomstbestendigheid van hun opleiding beoordelen. Tweemaal kwam hier een gemiddeld oordeel van 7.9 uit. Deelnemers gaven aan dat hun oordeel aan het eind van de dag niet per se hoger was, maar dat zij na de conferentie handvatten hebben om de opleiding nog beter aan te laten sluiten op de ontwikkelingen.

Laat de toekomst maar komen!