DAS ondersteunt online uitwisseling afstandsonderwijs

Halverwege maart zijn de hogescholen binnen DAS gedwongen geweest binnen recordtempo hun onderwijs online op afstand vorm te geven. Al snel daarna werd de behoefte geuit om met elkaar uit te wisselen welke oplossingen zijn gekozen, welke uitdagingen men nog ziet en hoe de collega’s de komende onzekere maanden voor zich zien.
DAS ondersteunt en faciliteert deze uitwisseling door het inrichten van online communities.

De online communities, in Microsoft Teams, zijn in eerste instantie opgezet rondom bestaande overlegorganen, te beginnen met het bestuur van DAS. Ook de Landelijke Opleidingsoverleggen werken in een Teams-omgeving, al dan niet opgezet door DAS. De beleidsadviseurs van DAS zorgen ervoor dat relevante informatie tussen de overlegorganen wordt gedeeld.

Inmiddels hebben alle werkgroepen, landelijke opleidingsoverleggen en het bestuur een online omgeving, zodat zij ook hun reguliere overleg en activiteiten kunnen voortzetten. Neem contact op met het DAS-bestuurslid of vertegenwoordiger in het landelijk opleidingsoverleg van je hogeschool als je meer informatie wilt over deze uitwisseling.

Heb je een vraag, wens of suggestie over wat DAS kan betekenen voor de hogescholen? Neem dan gerust contact op.