DAS en c3 zetten samenwerking voort

Het bestuur van DAS heeft besloten de samenwerking met Centrum JongerenCommunicatie Chemie (c3) voor de gezamenlijke studievoorlichtingscampagne van de DAS-opleidingen met opnieuw drie jaar te verlengen. Tijdens de komende samenwerkingsperiode 2020-2023 staat het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van de PROEF!-campagne en het gebruik van de voorlichtingsmiddelen centraal.

DAS en c3 werken al sinds 2007 samen om leerlingen te interesseren voor en informeren over opleidingen in het Domein Applied Science. De activiteiten hebben vorm gekregen in de PROEF!-campagne, bestaande uit verschillende middelen voor onderbouw en bovenbouw havo en mbo. De afgelopen jaren hebben DAS en c3 de koers verlegd naar een voornamelijk digitale campagne, met studiekeuze-app Prapp! als vlaggenschip. De doelstelling werd verlegd naar ‘de juiste student op de juiste plek’. Prapp moet leerlingen ondersteunen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze.

Onlangs zijn de middelen van de PROEF!-campagne op verschillende manieren met de doelgroep geëvalueerd. Daaruit blijkt dat we met PROEF! en met name Prapp! goede middelen in handen hebben die aansluiten bij de behoeften van de leerlingen. Er liggen echter nog voldoende kansen bij het zorgen dat leerlingen daadwerkelijk met Prapp in aanraking komen en de app kunnen gebruiken bij het maken van hun studiekeuze. In de komende samenwerkingsperiode zal de nadruk daarom liggen op activiteiten die de zichtbaarheid en bekendheid van PROEF en Prapp en het gebruik ervan vergroten. Samen met de DAS Werkgroep Voorlichting werkt c3 de komende maanden een gedetailleerd activiteitenplan voor de komende drie jaar uit.