DAS draagt bij aan benodigde transities LSH-sector

‘In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen met 30 procent afgenomen’. Deze doelen vragen grote veranderingen in de manier waarop professionals in life sciences, gezondheid en zorg werken en de competenties die daarvoor nodig zijn. DAS heeft daarom bijgedragen aan de ontwikkeling van de Transitieagenda Human Capital Gezondheid & Zorg, die op 28 februari is aangeboden aan het Ministerie van VWS.

 

DAS draagt bij aan benodigde transities LSH-sectorToekomstbeeld 2030 sector Life Science & Health

De Transitieagenda Human Capital is opgesteld door een nationale coalitie van het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg. Meer dan 30 partijen, waaronder verschillende onderwijskoepels, beroepsverenigingen, bedrijvenvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties, hebben hiervoor samengewerkt. Vanuit DAS is specifiek aandacht geweest voor de rol van de life sciences-professionals die essentieel zijn voor de benodigde innovaties voor deze transitie.

De Transitieagenda beschrijft hoe de verschillende partners samenwerken om nu én in de toekomst voldoende professionals te hebben in de gezondheid, zorg en life sciences, mét de juiste competenties, kennis en vaardigheden. De coalitie kijkt hierbij vooruit naar de toekomst: hoe zien de beroepen en de opleidingen in de LSH sector er in 2030 uit? DAS en de deelnemende hogescholen onderschrijven de transitievoornemens voor de sector en zullen bijdragen aan de benodigde ontwikkelingen.

Lees de Transitieagenda en bekijk het toekomstbeeld