DAS blijft bijdragen aan keuze voor bètatechniek

Het percentage leerlingen dat in Nederland een bètatechnische studie kiest is heel laag vergeleken met andere Europese landen, blijkt uit onderzoek van de OECD. Met de PROEF!-campagne en haar samenwerking met Stichting C3 zet DAS zich onverminderd voort om jongeren te interesseren voor een technische opleiding, met name in de Applied Sciences.

ScienceGuide publiceerde op 13 november over het tweejaarlijks onderzoek Education at a Glance van de OECD. Education at a Glance heeft een aantal vaste onderwerpen zoals de deelname aan het onderwijs, opleidingsniveau van de bevolking, uitgaven aan onderwijs, salarissen van leraren en internationale mobiliteit, maar het centrale thema dit jaar is de studierichting van leerlingen. Dit rapport vergelijkt 35 OECD-landen met elkaar, waaronder 22 EU-landen.

Het OECD-rapport laat zien dat in Nederland slechts 18% van de leerlingen kiest voor een studie in wis-en natuurkunde, informatica, techniek, industrie of bouwkunde. Ter vergelijking: in Duitsland is dit 37%. Alleen Luxemburg en Turkije hebben een lager percentage leerlingen dat kiest voor bètatechniek.

Het Domein Applied Science werkt al jaren samen met Stichting C3 in de studiekiezerscampagne PROEF! voor de opleidingen in het domein. Door de samenwerking steunt DAS ook de overige activiteiten van C3, dat activiteiten biedt om kinderen en jongeren vanaf de kleuterschool kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor bètatechniek. Hiermee draagt DAS ook haar steentje bij aan het behalen van de doelstelling ‘4 op de 10 voor techniek’ vanuit het Techniekpact.