Addendum profielbeschrijving uitgebreid

Het addendum bij de profielbeschrijving van de BSc in het domein Applied Science (2016) is herzien en uitgebreid. Met deze versie 2.2. van het addendum is de herziene BoKS van de opleiding Bioinformatica gepubliceerd. Daarnaast bevat het addendum enkele kleine correcties en actualisaties van de gegevens in de profielbeschrijving. Vanzelfsprekend zijn de wijzigingen die reeds gepubliceerd waren in het addendum 2.1 ook nog steeds van toepassing.

Een nieuwe profielbeschrijving wordt om de paar jaar bij grote wijzigingen gepubliceerd. Om de gebruikers op de hoogte te houden van kleine wijzigingen, verbeteringen en actualisaties publiceert DAS tussendoor een of enkele addenda.

Meer informatie over het addendum vind je op de pagina van de profielbeschrijving. Hier is het addendum ook online te lezen of te downloaden.

Het addendum direct downloaden? Klik hier!