Herziene versie profielbeschrijving

In september 2022 zijn de competentietabellen van Beheren en Adviseren herzien. Deze vernieuwde tabellen zijn terug te vinden in de nieuwe publicatie van de profielbeschrijving van de Bachelor of Science in het domein Applied Science. De inhoud van de rest van de profielbeschrijving is niet veranderd. Aan de Engelse vertaling wordt gewerkt.

In de herziene versie (versie 3.1) zijn de herschreven competenties Beheren en Adviseren opgenomen. Beide competenties zijn herzien op inhoud en op naam. Competentie Beheren heette voorheen Beheren | Coördineren. Competentie Adviseren heette voorheen Adviseren | In- en verkopen. Meer informatie over de profielbeschrijving vind je op de pagina van de profielbeschrijving. Hier kun je de profielbeschrijving ook online lezen en zijn de competentietabellen afzonderlijk te downloaden.

Download hier de volledige profielbeschrijving.