Polymer Engineering

Een moderne samenleving kan niet zonder kunststoffen van hoge kwaliteit. Voor de verdere ontwikkeling van kunststoffen is meer kennis vereist, zowel van de materialen als van de wijze van produceren. Tijdens de opleiding krijgt de engineer meer kennis van de kunststofchemie. De chemisch technoloog leert hoe de eigenschappen van polymeren bepalend zijn in het verwerkingsproces van materiaal tot product.

De opleiding wordt als een joint degree aangeboden bij Hogeschool Windesheim en Stenden Hogeschool.

Meer informatie