Data Science for Life Sciences

De master Data Science for Life Sciences is gericht op een nieuwe generatie datawetenschappers die naast onderzoek doen ook innovaties faciliteren voor de Life Sciences industrie. De datawetenschapper van de toekomst is altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en moet precies weten hoe en waar benodigde informatie verzameld en geïntegreerd kan worden om weloverwogen conclusies te kunnen trekken.

Studenten ontwikkelen zich tot datawetenschappers die bruggen bouwen tussen de verschillende vakgebieden in life science & technologie. Ze zorgen dat bedrijven en instellingen de exponentieel groeiende hoeveelheid data in databases optimaal kunnen gebruiken. Afgestudeerden werken in een breed scala aan vakgebieden, waaronder wetenschappelijk onderzoek, de industrie en beleid.

Meer informatie

Alle hogescholen