Applied Nanotechnology

Ontwerpen en ontwikkelen van innoverende producten en applicaties in nanotechnologie zijn de kenmerken van de Masteropleiding Applied Nanotechnology.

Nanotechnologie, ontwerpen, problemen oplossen voor uiteenlopende doelgroepen, hightech skills en multidisciplinaire kennis lopen als een rode draad door de opleiding. Het leren werken op het grensvlak tussen nieuwe theorie en nog onbekende innoverende toepassingen is de essentie van deze masteropleiding. Deze voltijdsopleiding is tweejarig en wordt in het Engels aangeboden.

Meer informatie

Alle hogescholen