Op 5 november 2018 kwam het Lectorennetwerk Applied Science bijeen voor de jaarlijkse lectorenbijeenkomst. De dag begon met de uitreiking van het inventarisatierapport ‘Life sciences in het hbo’ aan de directeuren van Regieorgaan SIA en HollandBIO. Het rapport laat zien dat de DAS-lectoren kwalitatief goede subsidieaanvragen indienen en kwalitatief goed onderzoek uitvoeren en dat het slim is een gezamenlijke massa te creëren om meer aansluiting te vinden zowel op nationaal als internationaal onderzoeksgebied. Een mooie basis voor deze lectorenbijeenkomst waarin de visie van het op te richten DAS-lectorenplatform en de gewenste positionering hiervan in externe netwerken centraal stond.

Inhoud bijeenkomst

De ochtend van de DAS-lectorenbijeenkomst stond in het teken van het opstellen van een heldere visie van het DAS-lectorennetwerk. Twintig DAS-lectoren gingen met elkaar in discussie over de ‘why’ van het DAS-lectorenplatform. Een waardevolle exercitie met als resultaat een gezamenlijke visie waar iedereen zich in kan vinden.

Aanscherpen van de visie

Hoe we deze visie vervolgens gaan realiseren was onderdeel van het middagprogramma. In groepjes gingen de lectoren aan de slag met het invullen van een Business Model voor het DAS-lectorenplatform. De modellen werden vervolgens aan elkaar gepresenteerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de SIA-subsidieaanvraag voor het DAS-lectorenplatform die voor het einde van het jaar wordt ingediend.

Presentatie van de business modellen

We kijken terug op een zeer waardevolle bijeenkomst waarin we gezamenlijk een invulling hebben gegeven aan het DAS-lectorenplatform waarmee de meerwaarde van het hbo meer zichtbaar wordt en een flexibel platform dat meebeweegt met de voortdurende in beweging zijnde maatschappij.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten