DAS-lectoren, daar heb je meer aan!

Net als het aantal lectoraten binnen het Domein Applied Science, neemt ook het aantal overlegorganen waarin een beroep wordt gedaan op jullie als lectoren, zoals SIA-platforms, programmaraden en andere overleggen vanuit Topsectoren, nog steeds toe. Dit biedt uitdagingen, maar ook kansen voor ons als Lectorennetwerk in het domein Applied Science. Vanuit DAS willen we jullie daarin versterken en ondersteunen. Graag nodigen we jullie als lectoren binnen DAS uit voor een Lectorenbijeenkomst om samen het ‘lectorennetwerk nieuwe stijl’ vorm te geven. Zodat straks gezegd wordt: lectoren vanuit DAS, daar heb je meer aan!

Inhoud bijeenkomst

Als lector vertegenwoordig je in externe overleggen in eerste instantie je eigen hogeschool en lectoraat. Maar uitwisseling van lopende zaken, ontwikkelingen en vraagstukken met andere lectoren in het domein Applied Science geeft je meer inhoudelijke bagage om naar het overleg mee te nemen. De mogelijkheid om in afstemming kwesties te agenderen biedt kansen voor het lectorennetwerk en voor jou als individuele lector.
Daarnaast blijft ook de uitwisseling op inhoud en het spotten van kansen voor samenwerkingen binnen het domein een belangrijk speerpunt van het lectorennetwerk.

In gesprek met SIA
In de ochtend zal Judith Schueler van Regieorgaan SIA bij ons aansluiten. Judith wil graag met ons in gesprek over de relatie tussen DAS en de SIA-platformen. Welke ontwikkelingen heeft SIA voor ogen met de platforms? Hoe kunnen we de SIA-platforms en het DAS-netwerk optimaal op elkaar laten aansluiten? Wat kan of moet er beter in de platforms?

Vormgeven Lectorennetwerk
Daarna willen we met jullie het lectorennetwerk vormgeven door de volgende onderwerpen te bespreken:

Wie zit waar?

  • Welke lectoren zijn vertegenwoordigd in welke overleggen?
  • Zijn er overleggen waar we graag nog willen aanhaken?
  • Zijn er overleggen waar meerdere lectoren vertegenwoordigd zijn en waar er winst is te behalen door aanwezigheid af te stemmen?

Afstemmen op inhoud

  • Zijn er voldoende mogelijkheden om collega-lectoren binnen je vakgebied te ontmoeten?
  • Is de rol van DAS hierin voldoende?
  • Wat heb je nodig van DAS en van je collega-lectoren?

De lector als DAS-ambassadeur

  • Hoe kun je de ‘dubbelrol’ als lector vanuit je hogeschool en vanuit DAS invullen?
  • Wat heb je daarvoor nodig van DAS en van je collega-lectoren?
  • Hoe kunnen we de voortgang van de verschillende overleggen makkelijk met elkaar delen?
U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten