Kwaliteitszorg

De samenwerking binnen het domein biedt kansen om een kwaliteitsslag te maken bij de individuele opleidingen door gezamenlijke inventarisatie en aanpak van zwakke punten en het uitbuiten van de sterke punten. Kwaliteitszorg is een regelmatig terugkerend thema, waarbij de positionering van de opleidingen en onderwerpen als kwaliteitsborging van examens, toetsbeleid, visitaties en internationalisering aan de orde komen. 

 

Positionering opleidingen

14% van de techniekstudenten in Nederland studeren aan één van de opleidingen in het Domein Applied Science. De opleidingen zijn klein maar vereisen grote investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur. Voor de kwaliteit en de zichtbaarheid van de opleidingen is het van groot belang om de opleidingen goed te positioneren binnen de nationale en internationale context. Binnen het domein worden fundamentele discussies gevoerd op dit gebied en wordt gezamenlijk opgetrokken en gecommuniceerd met doelgroepen als de overheid, het afnemend werkveld en de eigen geledingen binnen de invididuele hogescholen.

 

Internationalisering

De internationalisering van de maatschappij heeft steeds meer consequenties voor de opleidingen. De mobiliteit van buitenlandse studenten wordt steeds groter waardoor er voor de opleidingen kansen liggen om deze studenten aan te trekken. Daarnaast begeeft een groot deel van het afnemend bedrijfsleven zich op de internationale markt, waar de Nederlandse studenten op voorbereid moeten worden.

Binnen DAS is de internationalisering van de opleidingen een regelmatig terugkerend onderwerp waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Tevens wordt een internationale benchmark uitgevoerd om de opleidingen gezamenlijk te spiegelen aan vergelijkbare opleidingen in het buitenland.

 

Clustergewijze visitatie

Per 1 juni 2014 is het als gevolg van een wetswijziging een verplichting om opleidingen in het hoger onderwijs te laten visiteren in visitatiegroepen. Voor alle hogescholen is deze clustergewijze visitatie onbekend terrein. Binnen het domein worden de hogescholen ondersteund door het organiseren van informatiebijeenkomsten, het opstellen van teksten voor de Kritische Reflecties en het verzamelen van antwoorden op veel gestelde vragen over de visitatie. Het programma voor de visitaties vind je hier.

 

Uitwisseling examenzittingen

In het kader van het verbeteren van de kwaliteitsborging van examenzittingen bezoeken docenten examenzittingen van andere hogescholen in het land. Hierdoor nemen zij best practices mee terug naar hun eigen hogeschool of kunnen zij de bezochte hogeschool feedback geven voor eventuele verbeteringen. De ervaringen van de docenten worden binnen het domein verzameld en uitgewerkt in een rapportage. Op basis van de ontvangen terugkoppeling worden vervolgafspraken gemaakt om de processen verder te verbeteren. DAS maakt hiervoor een overzicht van de examendata van de verschillende hogescholen.