Over DAS

Het Domein Applied Science (DAS) is een samenwerkingsverband van de opleidingsdirecteuren van hogescholen met Applied Science-opleidingen.

 

Bestuur

Het domein heeft een Algemeen Bestuur (AB) dat wordt gevormd door de opleidingsdirecteuren van de deelnemende opleidingen. Zes leden uit het AB vormen het Dagelijks Bestuur.

Voor de uitwerking van thema's waaraan binnen DAS wordt gewerkt zijn een aantal werkgroepen actief. Alle hogescholen zijn vertegenwoordigd binnen deze werkgroepen.